ONZIN op Social Media !! 

 

Afgelopen dagen blijkt dat er “rotzooi/fake nieuws” op internet wordt verspreid rondom GWVV.

In dit fake nieuws wordt o.a. gesuggereerd dat onze hoofdtrainer Edwin Grotenhuis op non-actief zou zijn gesteld. Dit is natuurlijk NIET waar. 

Edwin wordt absoluut nergens van beschuldigd en er is ook geen sprake van een intern onderzoek zoals wordt aangehaald in dat bericht.

Intern is er een maand geleden een brief inzake drugsbeleid verspreid naar alle actieve leden. De inhoud van deze brief was voor hen bedoeld!!

 

Wij betreuren dan ook dat onze hoofdtrainer hiermee in diskrediet is gebracht en beraden ons verder op mogelijke juridische stappen.

 

Bestuur GWVV