Inzamelen klein elektrisch afval

De gemeente Oude IJsselstreek en SOPOIJ hebben al jaren een samenwerking met als oorsprong de inzameling van oud papier.

SOPOIJ is het samenwerkingsverband van 13 verenigingen en 8 scholen vanuit de hele gemeente.
Beide partijen zien wel veel meerwaarde in samenwerking en hebben een gezamenlijk doelstelling op het gebied van voorkomen,
verwijderen, besparen en recyclen van grondstoffen (afvalstoffen).
De naam SOPOIJ staat vanaf 2021 voor Save Our Planet Oude IJsselstreek.

Vanuit SOPOIJ zijn er een aantal afvalcontainers aangeschaft voor de inzameling van klein elektrisch afval.
Inmiddels staan er een container met het logo van SOPOIJ bij V.V. G.V.V.V om klein elektrisch afval te verzamelen.
SOPOIJ zorgt er vervolgens voor dat deze bij AKTIEF worden geleegd.

De container staat daar structureel en is dus geen eenmalige actie.
Deze is te vergelijken met de grote grijze container die we thuis hebben staan, maar dan in een rode kleur.
De container staat bij de poort van het Dorpshuus naast de flessencontainer, achter het hek.

Let op: niet te verwarren met de container van het oude frituurvet.

container 1