2 weken geleden heeft de VDVV een gesprek gehad met gemeente.
Hierin werd de zeer onbevredigende gang van zaken tot nu toe met betrekking tot de N817 besproken. De e-mail die de bewoners van de provincie ontvangen hebben n.a.v. hun reactie op de plannen heeft veel vragen opgeroepen: Blijven de plannen zo die er nu liggen? Wordt onze stem wel gehoord? Wordt er niets gedaan met de input van de inloopavond en de brief van de VDVV?
Het heldere antwoord vanuit de wethouders is dat wat hen betreft er wel degelijk met de VDVV (en daarmee de inwoners) naar de plannen gekeken dient te worden. Er is nog niets definitief, zolang er geen politiek besluit door de raad over genomen is. Daarmee is er dus nu nog de kans eerst een paar stappen terug te doen, om opnieuw naar de plannen te kijken/wijze van proces doorlopen. Dit uitgangspunt van de wethouder/gemeente juichen wij toe! De vraag is nu vooral of de provincie/gemeente ook met ons aan tafel wil om constructief te kijken naar het doorlopen proces en het plan zoals het nu voorligt, met name voor de oversteek, een verbetering is t.o.v. de huidige situatie. De wethouder gaat contact opnemen met de provincie om hierover te overleggen. We hopen dat er binnen afzienbare tijd een gesprek met provincie/gemeente/VDVV plaats gaat vinden.

Het is geen garantie dat de provincie mee gaat in de gezamenlijke wensen, maar we hopen dat we als burgers/VDVV in elk geval bij het proces betrokken worden en op die wijze onze stem kunnen laten horen. We zijn bovenal blij dat de gemeente duidelijk heeft gemaakt dat de gemeente/politiek nog niets besloten heeft en juist met ons samen wil kijken naar mogelijkheden. Door de wethouder(s) is ook duidelijk gemaakt dat zij niet te spreken zijn over de gang van zaken. Als VDVV gaan we ervan uit dat we alsnog betrokken worden in het proces van totstandkoming “aanpassingen N817“. Hierdoor kunnen wij uw mening ook echt ter tafel brengen en kijken of er alternatieven/verbeteringen zijn. Gebeurt dit niet dan rest ons alleen, indien haalbaar, juridische stappen om e.a. af te dwingen. Wij houden u op de hoogte van het proces!

Delen