Beste mede bewoners,

2016 zit er al weer bijna op. De kerstboom staat bij vele inwoners opgetuigd. Als we als bestuur Dorpsbelangen terugkijken na het afgelopen jaar dan zijn er weer vele onderwerpen de revue gepasseerd. Geplaatst in de kerstboom dan is deze mooi gevuld. Ook in 2017 staat er weer van alles te gebeuren.

De discussie rond de N817 zal zeker verder gaan. Dankzij onze stem nu hopelijk met ons als inwoners en niet alleen over ons.

Ook het project " KRAKE / kindvrendelijk dorp" loopt verder. In dit project willen we kinderen een stem geven. Zij hebben duidelijk uitgesproken een speelplek te missen. De gemeente heeft de speelplek aan de Leemlandseweg afgekeurd en verwijderd.Vanwege de bezuinigingen vindt er geen vervanging vanuit de gemeente plaats. Als VDVV hebben de wens van de jeugd opgepakt en gaan samen met de input van het dorp een speel-en beweegplek aan de Leemlandseweg realiseren. Jong en Oud samen volop in beweging. De bedoeling is dat we deze plek uiterlijk april 2017 gerealiseerd hebben.

Ook de plannen voor herinrichting van de Hoofdstraat krijgen steeds meer vorm.

We hopen dat u ook in 2017 verder mee vorm wilt geven aan de puzzel die we aan het leggen zijn om ons dorp vitaal te houden. Mocht u willen meedenken / helpen bij een project dan horen wij dat graag.

Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard voor maken, samen met u !Het komend jaar blijven we op uw steun rekenen en horen we graag uw mening en/of suggesties.

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij met zijn allen!!

Bent u nog geen lid van Vereniging Dorpsbelangen wordt dan nu lid. Met uw lidmaatschap wordt onze stem nog daadkrachtiger.

 

Bestuur VDVV; Jeroen, Joris, Judith, Sandra en Wim,

Wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2017

Wellicht ontmoeten we elkaar nog bij een van de vele ontmoetingsmomenten, zoals bv. op 30 december, gezellige jaarafsluiting/ potstoten in 't Dorpshuus. Of Oudejaarsdag tijdens het traditionele carbidschieten georganiseerd door carnavalsvereniging "de Zinkput."

 

Kerst 2016

Delen