Beste mede dorpsgenoten,

Ook zo genoten van het weekend,..... muziek verbindt.   “Ons dörpke hét weinig en is niet apart”   Music Together 5 , bewijst het tegendeel, niet normaal wat een talent. Hulde aan allen die dit evenement weer vorm hebben gegeven!!

Als afronding van het succesvolle project van “kerk naar kroeg” hebben we vorige week gemeld dat we als Vereniging Dorpsbelangen V-V nog graag één deelproject realiseren, namelijk “ het kerkgebouw, een baken van licht” Met dit project willen we aan de buitenzijde de kerktoren uitlichten met behulp van (led)verlichting. Hiermee geven we het kerkgebouw nog meer symbolisch weer een centrale plek in het dorp.

Aan de binnenzijde van het kerkgebouw willen we de gewelven uitlichten middels (led) verlichting.

Hoe mooi zou het zijn, om dit initiatief op korte termijn met behulp van alle vereniging / inwoners te kunnen realiseren. Juist nu de dagen korter worden en we weer richting de feestdagen gaan.

Als VDVV hebben we vertrouwen in de gezamenlijke realisatie van dit project. Om dit vertrouwen ook uit te stralen, staat VDVV garant voor € 3000.

Met de garantie van deze bijdrage, zijn bijna de helft van de openstaande projectkosten gedekt.

Fijn dat velen van u al gereageerd hebben op de oproep om dit ( dorps) initiatief te helpen slagen, middels een financiële bijdrage. Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien hebben we ondertussen bijna € 1200 mogen bijschrijven, voor realisatie van dit project. Dank aan allen die een bedrag gedoneerd hebben. Met deze donaties komt realisatie van "het licht" een stuk dichterbij, maar we zijn er nog niet.

 tussenstand

Elke financiële bijdrage is nog steeds welkom op het hieronder genoemde Rabobanknummer van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten.

Rabobank NL21 RABO 0363856668 onder vermelding van: “ bijdrage verlichting kerkgebouw"

 

Met uw hulp staat ons kerkgebouw, nog voor de komende Kerstdagen in het licht.

IMG 20211220 WA0009