Komende vrijdag is de dorpskroeg weer geopend. Een mooi moment om samen de vakantieperiode door te nemen.

Aansluitend is er natuurlijk vanaf zaterdag Kivada. Een feest voor Jong en Oud.

dorpscafe 7 juli

Na de Kivada zal bij veel van onze inwoners de vakantiemodus worden ingeschakeld.

Als VDVV wensen wij iedereen een

fijne vakantie Denk vanuit de luie stoel nog eens aan onze oproep. VDVV doet meer dan u denkt. U mist iets pas, als het er niet meer is. Willen we dat??