Vereniging dorpsbelangen V-V  is een relatief jonge belangenvereniging, opgericht in 1997 met als doel de belangen te behartigen van de dorpsgemeenschap van Varsselder-Veldhunten. In het 25 jarig bestaan van VDVV heeft zij bewezen een belangrijkerol als "spin in het web" te kunnen vervullen en zaken voor elkaar te kunnen krijgen. Draagvlak intern /extern is hier bij een basisgedachte. Daarnaast strreeft VDVV altijd naar samenwerking. Samenwewrken is een werkwoord en is dus een doorlopend proces. Onder andere door verhuizing, is het huidige bestuur ( Lucy Aalders / Gwenda Luppes en Jelle Boland) op zoek naar versterking. Het liefst zouden we weer een 5 - koppig bestuur willen hebben. Met een voltallig bestuur kunnen we weer actief voortgaan op de ingeslagen weg. Een weg die de dorpsgemeenschap veel gebracht heeft. Een dorp waar het niet alleen goed wonen is,maar bovenal ook goed laeven is. Dit willen we zijn allen toch ook graag in de toekomst zo houden?

 

wervingsadvertentie VDVV