"Voortgang Leaderproject "Kerkgebouw & Dorpshuus, samen een bron van energie"  Een samenwerkingsproject tussen Verenging Kerkgebouw V-V / Vereniging Dorpsbelangen V-V en 't Dorpshuus

De oplettende inwoner heeft kunnen zien dat er de afgelopen weken weer werkzaamheden hebben plaatsgevonden bij het Kerkgebouw / Dorpshuus. 

Ons grootste kapitaal, de vrijwilligers, zijn begonnen met het plaatsen / ingraven van de funderingsblokken. Zodra deze allemaal geplaatst zijn zal in samenwerking met Tiggelovond -Kok Staalconstructie de de overkapping gerealiseerd worden. Met plaatsing van deze overkapping is dan ook de fysieke koppeling tussen beide gebouwen afgerond. Op deze overkapping zullen dan vervolgens nog zonnepanelen geplaatst worden. Middels deze verbinding vormen beide gebouwen nog meer een unieke  2-eenheid die afzonderlijk maar ook samen een meerwaarde kunnen hebben voor lokale partijen maar ook voor partijen vanuit omliggende dorpen. Door gebruik te maken van elkaars unieke kwaliteiten en / of voorzieningen ontstaat een unieke 2-eenheid voor de regio. Met dit gegeven wordt een stenen kerkgebouw weer tot leven gewekt en krijgt het weer een levende plek in ons dorpshart met een nieuw toekomstperspectief.

IMG 20210523 WA0005 overzichtsfoto voor aanvang Leaderproject "Kerkgebouw & Dorpshuus, samen een bron van energie"

Financieel is dit project mogelijk gemaakt vanuit bijdrage Leader Achterhoek, het VSB fonds en andere fondsen. Maar daarnaast is dit project weer een mooi voorbeeld van vrijwilligerswerk. Er zitten in dit project al meer dan 1200 vrijwilligersuren!!!  Dankzij deze handjes ( en natuurlijk de euro's) hebben we ook in dit project al veel meer gerealiseerd dan in het oorspronkelijke plan was bedacht. Kijk alleen al eens naar de herinrichting van de voorzijde van het kerkgebouw. Een echte tuin van ons allemaal is het geworden met hierin centraal het opgeknapte vrijheidsbeeld. Maar ook de lokale sponsoren  mogen wel eens in het zonnetje gezet worden. Je ziet ze vaak niet, maar maken wel de realisatie mede mogelijk.

Zo'n voorbeeld van lokale betrokkenheid is Tiggelovond - Kok Staalconstructie, dankzij hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen wij de overkapping toch realiseren in een markt met sterk gestegen marktprijzen voor staal. 

Kijk hier voor meer foto's  fase 4 realisatiefase energieleverende overkapping

20220923 171106  20221029 161331 20220928 181933