20220202 Woonwensenonderzoek

2 februari j.l. zijn de mensen die op de woonwensenlijst staan voor een woning in Varsselder Veldhunten bijgepraat door wethouder Hiddinga, Peter van Heek en de grondeigenaren over de voortgang.

De VDVV organiseerde deze bijeenkomst in het Kerkgebouw, waar zo’n 70 mensen aanwezig waren.

Ben Hiddinga vertelde dat starters – en levensloopbestendige woningen in de ontwerpen de voorkeur hebben omdat deze de doorstroming op de lokale markt in gang kunnen zetten.

Bij Plan Hoofdstraat (de Zon) is bijna overeenstemming bereikt . Hier komen naast een vrijstaande woning , 3 starters- en 2 levensloop bestendige woningen.

Bij plan Hoofdstraat 55 is de overeenstemming ook in de afrondende fase. Hier zijn naast 1 vrijstaande ( bestemd voor eigenaar), 4 levensloop bestendige- en 1 starters woning gepland.

Plan Vicarisweg 25 en 27 en plan Pastoor Balkstraat zitten nog in de ontwikkelingsfase. Dit betekent dat de gemeente en de grondeigenaren nog niet geheel op één lijn zitten wat betreft de ontwerpen. Plan Vicarisweg gaat over een vrijstaande woning en 7 tot 9 starters- en 3 levensloop bestendige woningen. Plan Pastoor Balkstraat gaat over 3 starters- en 2 levensloop bestendige woningen die waarschijnlijk verhuurd worden. De verwachting is dat partijen er ook op niet al te lange termijn uit zullen komen.

Plan Dierenweide/Rabelink is nu nog onvoldoende helder hoe en of dit gerealiseerd wordt. Wel werd duidelijk deze avond door de grondeigenaar aangegeven dat er achter de schermen gesprekken gaande zijn.

Nadat er een overeenstemming is bereikt tussen grondeigenaar(en) en gemeente wordt de bestemmingsplan procedure opgestart. Deze neemt ongeveer 46 weken in beslag wanneer er geen bezwaren komen. Ieder bezwaar geeft vertraging die niet van tevoren ingeschat kan worden. Voldoende begrip van de omgeving is dus wenselijk!!

Ben Hiddinga vertelde dat de raad de motie voor flexwoningen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft aangenomen. Op dit moment is men bezig met de uitwerking van plan aan aanpak. De kleine kernen worden hierin meegenomen. De uiteindelijke plaatsing gaat qua procedure veel sneller, omdat men dan niet de bestemmingsplan procedure hoeft te doorlopen. Waar deze dan gerealiseerd worden is nog een punt van aandacht waarin de VDVV zeker ook meedenkt.

Peter van Heek ( Achterhoekse Woon Coöperatie) legde uit hoe de verhuur van mogelijke flexwoningen ( Uuthuuskes) er dan uit gaat zien. De AWC verzorgt de verhuur en de afdeling binnen de kern (dat kan de VDVV worden voor Varsselder Veldhunten) wijst de woningen toe aan de hand van een aantal criteria.

De wijze waarop de woningen uiteindelijk verkocht gaan worden is een belangrijk punt van aandacht voor de VDVV in samenwerking met een eventueel op te zetten Kopers vereniging. Ook willen we onderzoeken of het mogelijk is om een besloten platform te creëren waar alle woningen, zeker die vanuit het Woonwensenonderzoek te koop komen in Varsselder Veldhunten, op komen staan. Dit geeft een overzicht voor de anderen op de woonwensenlijst die een woning willen kopen. Daarnaast geeft deze optie de mogelijkheid om als geïnteresseerde vanuit de woonwensenlijst, in gesprek te gaan met lokale aanbieders. Op deze wijze creëer je dus een vorm van een lokale markt. Komt men er niet uit, dan kan deze woning natuurlijk daarna op de vrije markt aangeboden worden.

Als VDVV werken we op eigen initiatief met een “levende” woonwensenlijst. Hiermee bedoelen we dat we inwoners /mensen met een duidelijke binding met het dorp continu de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het Woonwensenonderzoek en niet zoals de gemeente voorstelde 1x per 4 jaar een Woonwensenonderzoek uit te voeren.

Door deze werkwijze hebben we de toekomstige woonwensen al in een veel eerder stadium in beeld en kunnen we sneller schakelen naar de gemeente wat betreft toekomstige woonwensen. Want tussen praten over woningbouw en de uiteindelijke realisatie zit minimaal 3 jaar.

Daarom bij deze nogmaals de oproep: heeft u (toekomstige) woonwensen schroom niet en mail ons. We sturen u dan een document toe die u na het invullen retourneert. Wij voegen u dan toe aan onze woonwensenlijst.                          Het woonachtig zijn, of een duidelijke binding met het dorp /verenigingsleven hebben is hierbij een basisvereiste.

Mailen kunt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De VDVV werkgroep Wonen wordt door de gemeente maandelijks op de hoogte gehouden van het verdere verloop. Bij duidelijke vorderingen houden we u graag op de hoogte via de website.

Hebt u tussentijds vragen, we horen ze graag.

Namens werkgroep wonen van de VDVV,

Jeanneke van Santvoort

Wim Klompenhouwer

9M4A3304   9M4A3305 min