2020 een jaar dat Jong en Oud nog lang zal heugen. Een virus dat in eerste instantie daar ergens ver weg in China veel doden eiste maar daarna de hele wereld veranderde. Een virus dat ons als mens maar weer eens met beide benen op de grond heeft gezet. De wereld is niet maakbaar en geld is betrekkelijk.Want geld is makkelijk en noodzakelijk maar niet de eerste levensbehoefte. Een mens is sociaal ingesteld. Wij in de Actherhoek met ons rijke verenigingsleven helemaal.Dit rijke funderingsleven, dat ook de fundering van de vitaliteit van ons dorpke vormt lag in 2020 grotendeels geheel gedwongen stil. De verbondenheid van lid met vereniging en de verbinding van bestuur met leden staat onder druk.Hoe hou je leden betrokken bij je vereniging. Want een vereniging vorm je immers samen, bestuur en leden.Hier ligt voor vele verenigingen zodra ze weer mogen opstarten ongetwijfeld een uitdaging. Anderzijds hoeveel energie en plezier kun je halen uit een gezamenlijke hobby zoals bv. toneelspelen, muziek, darten, yoga,voetballen. Dit rijke verenigingsleven in ons dorp willen we toch niet missen!!  Juist dit verenigingsleven maakt dat het in Varsselder-Veldhunten niet alleen goed wonen is maar bovenal ook goed laeven is.

Normaal zouden we de 30e het jaar gezellig het jaar afsluiten in 't Dorpshuus. Dit jaar slaan we deze traditie maar een keer over. Evenzo het carbidschieten. Dit allemaal voor het goede doel, de zorg ontlasten. Iedereen kent wel dorpsgenoten in de zorg. Zij maken een tropenjaar door en verdienen ons aller respect. Dus toch nog maar even volhouden en ons aan de regels houden. Er is immers een eind van de tunnel in zicht. 2021wordt er gestart met vaccineren.Hiermee gaan we ervan uit dat ons alledaagse dorpsleven ook weer op gang komt ( ergens) in 2021. Welk moment zal veelal afhangen van ons eigen gedrag en de snelheid van vaccineren. Aan de herstart, het komend jaar ,van ons "vroegere"verenigingsleven zullen we allemaal een steentje moeten bijdragen. Samen vormen we het indrukwkkende verenigingsleven van ons dorp.Gevestigd in /rondom ons kloppend hart " 't Dorpshuus". Een Dorpshuus dat de grootste financiele klappen voor ons verenigingsleven heeft opgevangen. Zo zie je maar dat een gemaakte keuze tot bundeling in het verleden goed kan uitpakken voor individuele verenigingen.

't Dorpshuus staat op dit moment volop in de steigers. Er vindt een aanbouw plaats, maatregelen genomen voor energiebesparing, toegangelijkheid gebouw is verbeterd. Er wordt binnen volop geschilderd. Dit allemaal toekomstgericht. Mooi dat een bestuur deze stap heeft durven nemen. Een weloverwogen beslissing en die alleen gerealiseerd kan worden dankzij alle vrijwilligers. Achter de schermen is er ook veel gebeurd bij het toekomstbestendig maken van het Kerkgebouw. Er is veel overlegd tussen Vereniging Kerkgebouw, 't Dorpshuus en Vereniging Dorpsbelangen. Uit deze overleggen is naar voren gekomen dat samenwerking tussen beidegebouwen een meerwaarde kan vormen. Al het goede van vroeger komt terug..........van kerk naar kroeg.

Concreet is er gezocht naar de mogelijkheden om elkaars kwaliteiten te benutten. Hieruit is naar voren gekomen dat we de voorzijde van het Kerkgebouw willen herinrichten zodat het Kerkgebouw meer betrokken wordt bij het dorpsplein. Ook de wandelroute vanuit het dorp naar 't Dorpshuus verloopt dan via het Kerkgebouw. Daarnaast wordt het Kerkgebouw fysiek verbonden met 't Dorpshuus middels een overkapping die wordt voorzien van zonnepanelen. De opgewekte (duurzame) energie komt dan weer ten goede aan het verlagen van de energierekening van het Kerkgebouw.  't Dorpshuus en Kerkgebouw samen een bron van ( menselijke) energie. Een beeldbepalend stenen gebouw met een cultuurhistorische en emonionele waarde komt weer tot leven. Met uw hulp gaat dit lukken, op dit moment zijn we nog druk bezig met het financiele plaatje, maar hierin hebben we al grote stappen gezet. Maar zelfwerkzaamheid zal noodzakelijk zijn om dit plan gerealiseerd te krijgen.

In 2021 komen we hierop terug, Hou alvast in april /mei een aantal zaterdagen vrij,om een steentje leggen en daarna een"biertje"in t Dorpshuus.

Voor de laatste dagen van het jaor "blief gezond" en hou het gezellig met elkaar binnen de regels.

Terugblik over 2020   Een joar um ( niet) gauw te vergeten.  2021 kump d'ran

00 terugblik 2020