Wil jij als starter /doorstromer / senioren in de toekomst in Varsselder - Veldhunten wonen?  Laat dan nu je stem horen !

Welke woonbehoefte is er de komende jaren in Varsselder en Veldhunten ? Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen? Is het mogelijk om van woning te ruilen? De één wil een grotere woning en de ander wil juist kleiner wonen. Is woning- en/of boerderijsplitsing een oplossing of moeten er nieuwe woningen gebouwd worden? En waar kunnen deze woningen dan gebouwd worden?

Dit zijn allemaal vragen die in het Woonwensenonderzoek aan de orde kunnen komen. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor de korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Varsselder en Veldhunten wordt ingevuld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vereniging Dorpshuizen en kleine Kernen Gelderland (DKK) in opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV). De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt het onderzoek.

Het woonwensenonderzoek start met een informatieve bewonersavond in ’t Dorpshuus.                          

Deze is op woensdag 29 januari om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze avond waarvoor alle bewoners van Varsselder en Veldhunten zijn uitgenodigd, maar ook belangstellenden van elders die graag willen wonen in Varsselder- Veldhunten. Er wordt besproken wat het onderzoek inhoudt. Hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en welke rollen de VDVV, de gemeente Oude IJsselstreek en de Vereniging DKK Gelderland hebben bij dit onderzoek.

Ook wordt een werkgroep samengesteld die meedenkt over de puzzel die uiteindelijk moet leiden tot het Uitvoeringsprogramma Wonen voor de komende jaren. Deze werkgroep komt een paar keer bij elkaar. Belangrijk is dat de werkgroep breed wordt samengesteld, zodat de verschillende leeftijdsgroepen betrokken zijn.

woonwensen pers

laat je stem niet verloren gaan