Back to Top

BeeldmerkLevendLandschap

 

Varsselder- Veldhunten heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners heeft de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Varsselder Veldhunten opgestart.

Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen om tot uitvoering te brengen. Een landschap is continu in beweging, vanuit die gedacht organiseert SLG vaak leuke interssante ( online) cursussen. Bv. 18 januari een online curus over boerenlandvogels zoals de patrijs, de grutto en de kievit

Op basis van de uitkomsten is er een zogenaamde Levend Landschap uitvoeringsagenda opgesteld: concrete plannen met daarin duidelijk de eigen rol en bijdrage van het dorp.

Dit resulteert in een14 -tal projectvoorstellen:

 1.  Cluster Landschap        Bomen hagen langs wegen en wegen op overheidsgrond
 2. Cluster Landschap         V - V  in het groen ( uitgevoerd in 2020)
 3. Cluster Landschap         Hoogstambrigade V-V
 4. Cluster ecologie             Nestgelegenheid diverse vogels
 5. Cluster ecolgie               Insectenhotels
 6. Cluster ecologie             Bloeiende bermen
 7. Cluster cultuurhistorie    Landhekken
 8. Cluster cultuurhistorie    Boerderijnamen
 9. Cluster cultuurhistorie    Veldnamen in V - V
 10. Cluster cultuurhistorie    Verleden zichtbaar maken
 11. Cluster recreatie            Lokaal ommetje(s) "Hen en Weerum "V-V
 12. Cluster recreatie            Rustgelegenheid recreanten
 13. Cluster overig                Zwerfafval voorkomen /verwijderen
 14. Cluster overig                Pluktuin

We proberen op dit moment binnen het projectvoorstel 11  "Lokaal ommetje" de volgende projectvoorstellen in mee te nemen: 6 - 7 -8 -9 -10 -12 -13.  Voor de realisatie van dit project, kunnen we nog hulp gebruiken !!

Vanuit de ideeenavond heeft er een cursus plaatsgevonden "snoeien Hoogstamfruit" Hiervoor was veel animo. Vanuit deze opleiding zijn twee Hoogstambrigades opgericht: Hoogstambrigade Varsselder-Veldhunten en Hoogstambrigade Oude IJsselstreek. De leden snoeien gezamenlijk jonge  bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op initiatief van SLG samen voor uitwisseling en inspiratie.Kennisbank Hoogstamfruit.

Lijkt het jou ook leuk om de van ousher beeldbepalende hoogstamfruitboomgaarden weer in ere te herstellen, Hoogstambrigade Varsselder-Veldhunten kan nog wel uitbreiding gebruiken. Interesse we horen graag van je !!

HSB VV logo