Back to Top

Jong en oud, samen volop in beweging

 Varsselder – Veldhunten is al van af begin 2000 een weg ingeslagen met het besef dat instandhouding van het rijke verenigingsleven de fundering is voor de vitaliteit van onze Dorpsgemeenschap.                                          De centrale plek is ’t Dorpshuus, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit is een multifunctioneel gebouw dat door alle (meer dan) 20 verenigingen van het dorp en een aantal verenigingen buiten het dorp gebruikt wordt. Het unieke hieraan is dat niemand een eigen ruimte heeft (ook de voetbalvereniging is bijvoorbeeld geen eigenaar van de kleedruimten) en dat dit geheel puur en alleen op vrijwilligers draait.

Activiteiten binnen het dorp moeten passen binnen de puzzel die we als dorp aan het leggen zijn en waar Dorpsbelangen (VDVV) “de spin in het web “ functie vervult. De puzzelstukken verbeelden hierbij de verschillende plekken in het dorp, die als een puzzel in elkaar vallen. De rode draad hierin zijn de activiteiten. Om dit geheel te kunnen blijven overzien, wordt gebruik gemaakt van het activiteitenplan dat door de VDVV is beschreven en telkens wordt aangevuld. Dit is een levend document. Om te weten wat er speelt wordt er periodiek dorpsbreed een dorpsenquête uitgerold. Uitkomsten hieruit worden vervolgens weer als input gebruikt om te kijken naar nieuwe activiteiten of puzzelstukken. De leidend vraag en uitdaging bij alle activiteiten en projecten is altijd hoe we zowel jong als oud hierbij kunnen betrekken, zodat we werken vanuit een breed draagvlak en toekomstbestendigheid borgen.

Jong en oud samenbrengen daar waar mogelijk, geeft een extra stimulans aan de vitaliteit van een kern. Gezelligheid, betaalbaar en laagdrempelig zijn onze uitgangspunten. Een bijkomend voordeel is dat waar we “verkeer” en gezelligheid kunnen combineren, een ambiance ontstaat waarin nieuwe ideeën ontstaan vanuit de inwoners/ bezoekers voor activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het tamboerskorps. Op deze wijze stimuleren we “het door ons en voor ons” gevoel. De VDVV fungeert hierin als vliegwiel voor het aanzwengelen van activiteiten en stimuleert en inspireert de verenigingen.

De VDVV heeft vanaf het begin dat het woord “krimpregio” zijn intrede deed het standpunt ingenomen dat krimp iets is wat een gegeven is en van alle tijden. Daarnaast kun je krimp als een bedreiging zien, maar ook als een kans om samen te werken aan samenwerking. De VDVV heeft zichzelf daarbij als “spin in het web” opgesteld, door partijen bij elkaar te brengen en telkens te benadrukken dat samenwerking kansen biedt. In dit ( lopende) proces zien we ook continu, dat als je eerst durft te delen, je vervolgens kunt vermenigvuldigen. Het lopende project “Dorpshuus en Kerkgebouw, samen een bron van energie” is hier een voorbeeld van.

De weg die we als dorp vanaf begin 2000 afgelegd hebben, is een weg van vallen en opstaan.   Maar wel met het besef dat je samen sterker staat. Tijdens de Covid’19 periode bleek dit maar eens te meer. Zelfs in deze periode was het dorp in staat om stappen te zetten naar verdere toekomst-bestendigheid. De realisatie van de uitbreiding van ’t Dorpshuus werd gezamenlijk onder handen genomen. Ook is er tijdens de Covid’19 periode een start gemaakt met het project “Kerkgebouw & Dorpshuus, samen een bron van energie “.

Overzicht en samenvatting van verbindende projecten en activiteiten in Varsselder-Veldhunten van 2003 tot heden met tips en aanbevelingen.

Samenvatting samenwerking digitale versie 20 september.pdf

overleg    IMG 20211030 WA0006 Ons grootste kapitaal

 

 

 

  • Zomer in Gelderland 2022

https://www.youtube.com/watch?v=h3Ycq4Wb9Ws

  • Dodenherdenking 2021

https://www.youtube.com/watch?v=MHgwL_iauhQ

  • Video tijdens Covid periode 2020

https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/vdvv/nieuws-vdvv/1523-noaberschap-varsselder-veldhunten-vanuut-de-lucht

  • Finale Dorpshuis van het jaar (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=pjut4w1Sx08

  • Video n.a.v. het project Krachtige Kernen ( KRAKE project) 2017:


Pluspunten Varsselder -Veldhunten volgens jonge gezinnen

  • Video n.a.v. het project Krachtige Kernen ( KRAKE project) 2017:
  • Video Oranje Fonds 2017

Oranje Fonds laat Varsselder-Veldhunten aan breed publiek zien https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/vdvv/nieuws-vdvv/1041-oranje-fonds-laat-varsselder-veldhunten-aan-breed-publiek-zien

  • Bezoek kroonprins Willem–Alexander 2012

https://www.youtube.com/watch?v=AN9Rzhq5M2U

  • Jouw dorp, mijn dorp, video Carnaval                                                                                  

Jouw dorp,mijn dorp https://www.youtube.com/watch?v=IfE6VzXSsE0

  • Club van de maand

Kunnen blijven sporten https://sport.nl/artikelen/2015/09/club-van-de-maand-t-dorpshuus-varsselder-veldhunten