Op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaat onze gebiedsmakelaar van de gemeente vanaf nu maandelijks een bericht plaatsen op de dorpswebsite. Dat kan over van alles gaan, maar wie is onze gebiedsmakelaar en wat doet hij?

 Ik ben Piet Kleingeld en al in dienst van de gemeente Oude IJsselstreek sinds deze gemeente werd gevormd in 2005. Daarvoor werkte ik bij de gemeente Wisch. In beide gemeenten heb ik me tot 2013 bezig gehouden met het Openbaar Groen, Natuur en Landschap. Bij de organisatieverandering in 2013 ben ik gebiedsmakelaar voor o.a. Ulft Noord Varsselder geworden.

Wat kunt u zelf doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                Van u wordt tegenwoordig verwacht dat u (steeds meer) zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de
kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen,voor zowel u als ook voor ons, de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken.
De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Zo leeft inVarsselder al lang de wens om tot een andere inrichting te komen van de Hoofdstraat. Er lag al wel een plan, maar dat voldeed niet aan een aantal wensen vanuit het dorp en was teveel van bovenaf gestuurd .Niet alleen vanuit een stuk terecht ongeduld, maar ook vanuit de gedachte dat de inwoners
ervaringsdeskundigen zijn is na overleg tussen de belangenvereniging en de gebiedsmakelaar vanuit het dorp een werkgroep opgericht. En die is met een geweldig plan gekomen dat het verdient om gerealiseerd te worden. Het plan is gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en de beheersafdeling. De raadsleden waren enthousiast en vinden dat, zodra er middelen zijn om de Hoofdstraat aan te pakken, dit plan het uitgangspunt moet zijn.

 Overleg Hoofdstraat okt 2014 

Hoofdstraat3