Op woensdag 2 november is er om 19.00 uur een Allerzielenviering in het kerkgebouw van Varsselder-Veldhunten en aansluitend op het kerkhof.

Jaarlijks staan we op 2 november in de katholieke kerk stil bij Allerzielen. Op deze dag worden wereldwijd de dierbare overledenen herdacht. Zij mogen niet vergeten worden. Misschien is juist op een dag als deze het gemis extra voelbaar, maar ook mogen wij ons gesteund weten, als we samen herdenken. 

In Varsselder-Veldhunten herdenken we met name alle dorpsgenoten, die sinds vorig jaar Allerzielen overleden zijn. De nabestaanden hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Deze is naar de bij ons bekende contactpersoon gestuurd, met het verzoek de overige familieleden op de hoogte te stellen. 

Iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen. 

Werkgroep Sterk voor de Kerk