LOGO Gilde transparant tekst klein

Beste vrijwilligers,

Zoals jullie ongetwijfeld al weten gaan we met z’n allen wederom een federatief concours

organiseren en wel op zondag 03 september 2017.

Het zit ons allen en met name ook alle gasten nog vers in het geheugen hoe wij met z’n allen in

2014 Varsselder-Veldhunten positief op de kaart hebben gezet.

Toen wij begin 2016 de vraag kregen of we dit nog eens zouden willen organiseren in 2017 heeft

de voorzitter van het Gilde niet lang getwijfeld en hier na overleg positief op gereageerd.

Om het e.e.a. weer goed te laten verlopen hebben we weer vele vrijwilligers nodig en hiervoor

doen wij weer een beroep  op u allen om het concours in het 5 jarige jubileum jaar van

’t dorpshuus ook weer als een succes in de boeken te mogen zetten.

Bij deze nodigen wij jullie uit om de stand van zaken op dit moment en wat moet er allemaal

nog gebeuren de revue te laten passeren.

We hebben een bijeenkomst gepland en we ontvangen u dan graag op

Dag en datum                          Maandag 27 maart 2017

Tijdstip                                   21.15 uur (aansluitend aan de oefenavond van de muziek)

Locatie                                    ’t dorpshuus

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwende op uw komst verblijf ik,

met vriendelijke schuttersgroet,

                                                                                               

namens O.L.V. Gilde 

en organisatie federatief concours                                                          

Varsselder-Veldhunten

Delen