Back to Top
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Voor het gebruik van het multifunctionele kunstgrasveld gelden de volgende tarieven:

Gebruiksvergoeding seizoen 2022/2023:

wedstrijd van 2 x 45 minuten € 160,-
evt. verlichting € 40,-
training 1,5 uur op 1/2 veld € 75,-
evt. verlichting € 30,-
genoemde bedragen zijn inclusief btw

Voor het gebruik van het kunstgrasveld gelden de pdfalgemene voorwaarden

Gebruikers dienen zelf voor materialen, scheidsrechter, ballen etc. te zorgen (zie ook artikel 12 van de alg.voorwaarden)!

Alleen verzoeken die via het (onderstaande) online reserveringsformulier zijn aangevraagd worden in behandeling genomen.

De actuele planning kunt u hier vinden (of via de menuknop planning kunstgras).

*Vereiste informatie.

1. Door ondertekening/inzending van dit formulier verklaart de aanvrager / gebruiker zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden bij gebruik van het kunstgrasveld op Sportpark De Buitenham zoals deze zijn vermeld op deze site en bij bevestiging worden toegezonden.

 

2. Betaling van de gebruiksvergoeding zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst factuur door overmaking op bankrekeningnummer

NL35 RBRB 085.01.08.470 ten name van Stichting De Buitenham te Varsselder.