Synchroon aan de realisatie van de duurzame verbinding tussen kerkgebouw en Dorpshuus wordt de begraafplaats opgeknapt. Daar waar deze in het verleden meer verstopt lag achter een coniferenhaag, komt de begraafplaats door de nieuwe verbinding nu meer in het zicht van een ieder. Door deze verder te vergroenen willen we het meer een tuinidee geven. Een bezinnings- en herdenkingsplek. Dit in combinatie met de herinrichting van de voorzijde van het kerkgebouw. Een tuin van ons allemaal.

Om het pad voor de nieuwe verbinding te kunnen realiseren is de coniferenhaagverwijderd. Hiermee ontbrak een fysieke afscheiding met de begraafplaats. Deze week is het hekwerk geplaatst waarmee er weer een fysieke afscheiding is gecreeerd. Bij het plaatsen is al rekening gehouden met de nog te plaatsen overkapping. Zodra deze gerealiseerd zal de aanplant van groen gerealiseerd worden. Het meer open karakter van de begraafplaats zal hierbij behouden blijven.

01 
02
03

We willen een ieder er wel op wijzen dat de nieuwe verbinding een wandelpad is, geen fietspad !!