Al geruime tijd zijn we als Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten (VKVV) bezig geweest om het beheer en onderhoud van de begraafplaats aan de Hoofdstraat 31 over te nemen van de Maria Laetitia Parochie te Ulft.
Sinds oktober 2017 is het onderhoud van de tuin en het kerkhof uitgevoerd door vrijwilligers onder de noemer van de VKVV.
Het beheer is echter tot oktober 2019 uitgevoerd door Wim Delsing in naam van de Maria Laetitia Parochie.
Nadat in het najaar 2019 de overdracht van de administratie had plaatsgevonden bleek in 2020 dat de Maria Laetitia Parochie meerdere begraafplaatsen wilde “verkopen” c.q. overdragen. Het liefst aan de lokale gemeenschappen.
De Maria Laetitia Parochie heeft in diverse gesprekken met het bestuur van de VKVV aangegeven onder welke voorwaarden dit mogelijk zou zijn.
Uiteindelijk hebben deze constructieve gesprekken er toe geleid dat met ingang van 10-12-2020 de begraafplaats in eigendom is overgedragen aan de VKVV.
Dit betekent dat, na het kerkgebouw en ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder, ook de begraafplaats in handen is van de leden van de VKVV.

Het blijft in eerste instantie een Rooms Katholieke begraafplaats. Het kerkhofreglement zoals deze op dit moment geldt voor alle begraafplaatsen van de Maria Laetitia Parochie blijft voorlopig ook van kracht. Alle rechten en plichten uit het verleden en afspraken voor de toekomst zijn 1 op 1 overgenomen door de VKVV.
De beheerder van de begraafplaats is Gerhard Teeuwsen; hij zal ondersteund worden door Hans Bruins.
Op administratief gebied hebben wij al zeer veel te danken aan Nardi Klijnsma en ook zij zal in de toekomst actief blijven om het bestuur van de VKVV te ondersteunen op het administratieve gedeelte van de begraafplaats.

Door Corona zijn de plannen voor een opfrissing van de begraafplaats opgeschoven ,maar in het voorjaar van 2021 willen wij deze plannen met veel goede moed en inzet doorzetten omdat we het nu echt helemaal in eigen hand hebben.
In 2020 zijn al veel plannen gemaakt en wanneer het Coronavirus het toestaat zal “de schop in de grond gaan”.

Het bestuur van de VKVV