Back to Top

Historie kerkgebouw in vogelvlucht

De kerk is vernoemd naar de Martelaren van Gorcum. De kerk is gebouwd in de jaren 1925 tot 1927 naar ontwerp van Wolter te Riele.

De kerk is opgezet als eenbeukige kerk. Aan de zuidzijde bevindt zich een ingebouwde toren, bestaande uit twee geledingen en bekroond met een achtkantige torenspits. In de toren is de entree ingebouwd met erboven een groot spitsboogvenster. Aan de zuidzijde van de toren is een traptoren aangebracht. Aan de andere zijde van de kerk is een kleine toren aanbracht. De achter- en zijgevels zijn voorzien van spitsboogvensters.

Voor de bouw werd één bouwpastoor aangewezen die, samen met de inwoners van Varsselder-Veldhunten, het kerkgebouw heeft gerealiseerd.

Bouwbedrijf Jansen-Baakman uit Terborg werd hoofdaannemer voor de aanneemsom van fl. 47.485.

Het bouwterrein, inclusief de grond voor het kerkhof en pastorie, werd geschonken aan de kerk door een plaatselijke inwoner.

Tijdens de bouwperiode heeft de hele bevolking aan de bouw van de kerk meegewerkt.

Onder anderen het uitgraven van de bouwput. Dit gebeurde toen nog met schop en kruiwagen. Met paard en wagen werden stenen, pannen, metselzand enz. in de omgeving opgehaald en naar de bouwplaats gebracht. Alles moest nog met de hand gedaan worden, zo ook het laden en lossen.

Verder werd er ook van de inwoners een geldelijke bijdrage gevraagd. Iets wat toentertijd heel moeilijk was voor een aantal gezinnen.

Een grootse prestatie werd geleverd door beide buurtschappen die de totale kosten van de kerk en het meubilair, ruim fl. 61.000 bijeen wisten te brengen. Hierbij kwamen naderhand nog vele schenkingen. Men kan dus met recht zeggen dat het kerkgebouw door en voor de inwoners van Varsselder-Veldhunten gerealiseerd is.

kerkgebouwrealisatie

 

Sluiting kerkgebouw                                                                                                                                        

Op 19 maart 2013 werd het nieuwe pastorale beleid van De Verrijzenis Parochie gepresenteerd. Vanwege de verder dalende aantallen vrijwilligers, kerkgangers en pastores en de financiële situatie werden er van de elf kerken van de parochie acht afgestoten. Eén daarvan is de kerk in Varsselder - Veldhunten. De formele onttrekking aan de eredienst heeft 23 november 2014 plaatsgevonden. Hiermee werd de ziel uit het kerkgebouw gehaald en ontstond de reële vrees dat “ons “kerkgebouw in de toekomst ten onder kon gaan aan de sloophamer. Een gebouw door en voor de dorpsgemeenschap gerealiseerd. Tijdens diverse bijeenkomsten bleek dat het gebouw ( en bijbehorende begraafplaats) naast een cultuurhistorische waarde een grote emotionele waarde heeft. Dankzij de inspanningen van enkele initiatiefnemers heeft in oktober 2017 de overdracht van het kerkgebouw ( en begraafplaats) vanuit het bisdom / parochie naar de nieuwe eigenaar Vereniging Kerkgebouw Varsselder -Veldhunten plaatsgevonden. Op dit moment kent de vereniging ruim 200 leden.

kerkgebouw

Toekomst                                                                                                                                    

Vereniging Kerkgebouw kijkt samen met andere partijen in het dorp hoe we het kerkgebouw weer nieuw leven in kunnen blazen en hiermee het stenen gebouw weer inhoud geven en daarmee ook toekomst

Kerkgebouwdelen