Back to Top

Zinkput logo transparant klein

 

DE ZINKPUT
SENAAT9M4A5058

 

 

DE SENAAT

In 2010 is de senaat onstaan, voortvloeiend uit oud gedienden die het jammer vonden om de vereniging los te laten. Allemaal mensen die zich enorm ingezet hebben voor de carnaval in ons dorp en mensen die het een warm hart toedragen en zich betrokken willen voelen. Een eenvoudig reglement zorgt voor bijna geen verplichtingen maar louter plezier.

De senatoren krijgen de notulen van alle ledenvergaderingen van de Zinkput zodat ze op de hoogte zijn van alles. Zodoende kunnen ze adviseren, mede organiseren of eventueel bijspringen. Dit biedt voor iedereen de gelegenheid om gezellig met elkaar om te gaan en rustig van gedachten te wisselen.

Een samenkomst van de senaat noemen zij een ‘zitting’ en deze wordt gebruikt om herinneringen op te halen, ideeën aan te dragen of op te doen.