In 2014 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten het initiatief genomen tot samenwerking van de verschillende activiteitencomité's. We zijn daartoe in overleg gegaan met het Oranjecomité, het Actiecomité en de KIVADA. Omdat we allemaal voor ogen hebben om activiteiten te organiseren en ontwikkelen voor jong en oud, willen we onze krachten verder bundelen. Op dit moment vallen het Oranjecomité en het Actiecomité al onder het Activiteitenplatform.Dit jaar komt ook de Kivada erbij. Op deze wijze willen we de continuiteit van al deze activieten borgen naar de toekomst. Daarnaast bundelen we op deze wijze kennis en besparen kosten. Het Activiteitenplatform is dus eindelijk een paraplu waar veel activiteiten onder kunnen hangen. Ook de succesvolle activiteiten (piep) Jong -Inn en " Anschoev'n " vallen hieronder.Maar ook het moestuinproject financieren we onder deze paraplu. De rode draad bij al deze activiteiten is dat we als VDVV streven naar zoveel mogelijk Jong en Oud samen in beweging te krijgen /houden.

Om al deze activiteiten te kunnen financieren, kunnen we uw stemmen vanuit de Rabo Clubkas actie goed gebruiken.

Laat uw stemmen niet verloren gaan en steun de lokale verenigen die meedoen aan deze actie.

Rabo Clubkas1

Jonginn

Jong Inn2    afsluiting2016c

Rabo Clubkas