Op dit moment zitten we veelal gedwongen thuis. Even eruit op zondag naar voetbalwedstrijd GWVV kijken, gezellig samen muziek maken, toneel spelen, samen Anschoev’n, ……., al deze activiteiten die maken dat het niet alleen goed wonen is in Varsselder-Veldhunten, maar bovenal ook goed leven, zijn op dit moment niet aan de orde.

Dit alles door het Covid ’19  virus. Een virus dat wereldwijd veel slachtoffers maakt. Gelukkig wonen we op een plek waar we als inwoners de ruimte hebben om een frisse neus kunnen halen zonder al te veel risico’s te lopen. Ook is digitaal tegenwoordig een heleboel mogelijk.

Maar samen elkaar fysiek ontmoeten in ’t Dorpshuus  zit er helaas al maanden niet in.

Wat ons de laatste maanden van het jaar gaan brengen is ook nog afwachten. December is een maand van ontmoetingen en gezelligheid, hoe dat er dit jaar uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

In deze donkere maanden, waarin de dagen korter worden, het weer slechter en de persconferenties elkaar opvolgen is naoberschap belangrijker dan ooit.

Dat er andere tijden geweest zijn, zouden we haast vergeten. Zo was 5 juni 2012 een gedenkwaardige dag. De huidige koning Willem-Alexander kwam op bezoek in ons dorp.

Het rijke verenigingsleven van ons dorp stond die dag in de schijnwerpers.

Dat rijke verenigingsleven, dat de fundering vormt van de vitaliteit van ons dorp, staat nu zwaar onder druk. Alleen samen kunnen we het komend jaar al die verenigingsactiviteiten weer oppakken, zodat het in het rondom ’t Dorpshuus weer een plek vol ontmoetingen wordt.

Hoewel de verenigingsactiviteiten op het moment stilliggen, neemt ’t Dorpshuus ondertussen al een wel voorschot op de toekomst. Het gebouw wordt voor ons toekomstbestendig en toegankelijk voor een ieder gemaakt. Achter de schermen wordt er daarnaast hard gewerkt aan het project ’t Dorpshuus en Kerkgebouw samen een bron van energie”

Vanuit het woonwensenonderzoek is gebleken dat er volop behoefte is aan woningen voor starters en senioren.De bedoeling is dat er dit jaar nog duidelijkheid komt vanuit de gemeente over deze plannen.Op basis hiervan kunnen we verder met de uitwerking, zodat er ook echt gebouwd gaat worden.

Als dorpsgemeenschap hebben we altijd gedacht in mogelijkheden, juist nu blijven we kijken naar dat wat wél gaat en lukt.  Een mooi voorbeeld hiervan is volgende week de rondgang van Sinterklaas, te bekijken via een livestream. Een link daarvoor zal te vinden zijn op de dorpswebsite.

Van het bezoek van de huige koning op 5 juni 2012 is destijds door Spoel Media een mooie compilatie DVD gemaakt. Kijk hier voor een terugblik.

OranjeFonds logo RGB

NoaberschapVV 1