Welkom bij 
     Vrouwen Actief 
 
        Varsselder - Veldhunten


         VAVV ook in 2015 weer volop actief

14 jan. Jaarvergadering + Bingo

 

25 febr. Care Travel

 

25 maart Wereldwinkel

 

15 april Paul Berntzen “de Bakker”

 

Mei Een verrassing verzorgd door Ria Dierssen

 

16 sept.  Tenen lezen

 

21 okt. Creatief

 

Dec. Kerstviering verzorgd door Lenie en haar groepje

 


Avonden worden gehouden in 't Dorpshuus

Aanvang: 19.30 uurBestuur:

Voorzitter            Els Versleijen             0315 - 685859
Secretaris            Ine te Grotenhuis       0315 -324771
Penningmeester   Wilhelmien Leonards   0314 -341695
Bestuurslid          Lenie te Kaat              0315 - 640901
Bestuurslid         Irma te Kaat                0315 - 683496